آخرین قیمت را دریافت کنید؟ ما در اسرع وقت (در عرض 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

آزمایشگاه DuraTec مجهز به پیشرفته ترین ابزار جهانی است

DuraTec با یک آزمایشگاه مستقل که مجهز به پیشرفته ترین ابزار جهانی است همکاری می کند. تمامی محصولات باید قبل از ارسال برای آزمایش به آزمایشگاه مرکزی ارسال شوند. دوراتک سخت ترین استاندارد را برای اطمینان از ثبات کیفیت محصولات خود دنبال می کند.


3436-202306051619253831.png